Conferentie Nederland Digitaal 2020 gaat niet door

De Digitaal Talent Dag in Groningen op 16 maart 2020 gaat niet door. De organisatie volgt hiermee het aangescherpte advies van het RIVM om evenementen met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. In overleg met betrokken organiserende partijen bekijken we de mogelijkheden of en zo ja wanneer de conferentie op een ander moment kan plaatsvinden. Deelnemers en geïnteresseerden worden daarover geïnformeerd via deze website, sociale media kanalen van de conferentie en per e-mail.