Publiek-private samenwerking leidt tot internationaal succes op de Watercampus Leeuwarden

De WaterCampus in Leeuwarden: een unieke plek in de wereld. Waarom? Omdat hier met onderzoekers vanuit de hele wereld keihard wordt gewerkt aan misschien wel uw idee op het gebied van watertechnologie. 

Daarnaast vindt hier ook nog eens de wereldwijde vermarketing plaats. Zo is ook het internationale succes van de Hydraloop - een apparaat waarmee u thuis uw eigen afvalwater kunt recyclen - ontstaan. Met dank aan het private én publieke netwerk van de WaterCampus in Leeuwarden. En daarmee is de Hydraloop meteen een mooi voorbeeld van wat het ministerie van EZK wil bereiken met haar missiegedreven innovatiebeleid, namelijk vanuit maatschappelijke vraagstukken in publiek-private samenwerking tot innovaties komen. 

WaterCampus Leeuwarden

*Muziek speelt* Beeldtekst: WaterCampus Leeuwarden. Cees Buisman – Wetsus Raad van Bestuur: WaterCampus is een unieke plek in de wereld, want je kan hier terecht van idee tot en met wereldwijde vermarketing, alles op het gebied van watertechnologie. Je komt hier als bedrijf binnen, je kiest een idee of je sluit je aan bij een idee. Vervolgens gaan wij met onderzoekers uit de hele wereld, met hele moderne faciliteiten, met kennis van verschillende universiteiten aan je idee werken. We combineren dat idee ook nog eens een keer met eindgebruikers die de technologie willen kopen. Daardoor kunnen we sneller innoveren dan waar ook. *Muziek speelt* Hein Molenkamp – Directeur Water Alliance: In dit mooie oude kerkgebouw is het WaterCampus Businesscenter gevestigd. Wij helpen bedrijven hun technologie verder op te schalen naar de markt en daarvoor is dit hele ecosystemen ingericht. Dat ze het niet alleen kunnen ontwikkelen hier, maar ook testen en zelfs laten zien. Daarna helpt de Water Alliantie die bedrijven wereldwijd contacten te vinden waarin zij nieuwe klanten kunnen treffen. Leuk voorbeeld hiervan is Hydraloop dat hier ook op het WaterCampus gevestigd is, en inmiddels wereldwijd actief. Sabine Stuiver – Mede-eigenaar Hydraloop: De Hydraloop is onze uitvinding en daarmee stellen we mensen in staat over de hele wereld om thuis hun eigen afvalwater te kunnen recyclen en nog een keer te gebruiken. Daarmee bespaar je 45 procent van al je waterverbruik. Dat hele netwerk van het WaterCampus heeft ons in staat gesteld om op een wereldpodium te staan. In Amerika, in Europa hebben we enorme prijzen gewonnen. Zonder hen hadden we nooit zo ver geschopt als nu en daarom zijn we ook ontzettend blij dat we hier gevestigd zijn op de WaterCampus. Cees Buisman – Wetsus Raad van Bestuur: In de hele wereld worden de economie en de mensen beperkt door vervuild water en watertekort. Nederland heeft een kennisvoorsprong op dit gebied om dit op te lossen. En de WaterCampus is natuurlijk een fantastisch mechanisme voor Nederland om de voorsprong te behouden. Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. Dronebeelden: Water Alliance / NARVIC-media.

Nederland innovatieland

Nederland is een land van uitvinders. De microscoop, de brandweerslang, de cd en wifi komen allemaal van Nederlandse bodem. Innovatie zit in ons bloed. We hebben innovatie nodig om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Hoe blijft zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? Als we die grote vragen als eerste of als beste weten op te lossen, levert dat ons land veel op. Kansen voor de economie en nieuwe banen, bijvoorbeeld. 

Innovatie is vaak kostbaar en tijdrovend. Er zijn veel mensen, technologie en investeringen nodig. Het vraagt om samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, de overheid én burgers. De overheid bevordert deze samenwerking, financiert onderzoeken, ondersteunt start-ups en zorgt voor aansluitend onderwijs. 

Lees meer over de Nederlandse innovatiestrategie en kansen voor ondernemers.