Evaluatie financiering EZK: startups gegroeid, forse bijdrage aan innovatie

Vandaag zijn aan de Tweede Kamer de evaluaties van vijf financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangeboden, evenals de financieringsmonitor van het CBS die door het CBS op  28 januari is gepubliceerd.  

De geëvalueerde financieringsinstrumenten dienen ter versterking van het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen en helpen startups en andere innovatieve en groeiende ondernemers aan financiering die zij anders niet kunnen krijgen. De conclusie van de evaluaties is dat de instrumenten ervoor gezorgd hebben dat er meer aanbod is gekomen van risicokapitaal in de Nederlandse markt, de toegang daartoe voor ondernemers verbeterd is en bedrijven daardoor  meer innovatieve producten hebben kunnen ontwikkelen.

Staatssecretaris Keijzer: “uit de evaluaties blijkt dat onze financiering ondernemers verder helpt. Nu is het tijd om door te pakken en bedrijven extra te helpen met bijvoorbeeld het aantrekken van risicokapitaal. We verlengen daarom onze succesvolle financieringsinstrumenten”

Bedrijven hebben financiering nodig om te kunnen groeien, investeren en innoveren. Voor de financiering van innovaties zijn investeerders nodig die bereid zijn risico’s te nemen. Doel van EZK is om ondernemers samen met de markt te helpen aan financiering in verschillende levensfases van het bedrijf, waar de markt dit niet zelf doet. Met name innovatieve startups en scale-ups hebben hier veel behoefte aan. Uit de Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat daar  juist hier een knelpunt zit.

Sinds de start van deze instrumenten zijn ongeveer duizend Nederlandse ondernemingen met deze instrumenten van EZK  gefinancierd. De VroegeFaseFinanciering (VFF), het Innovatiekrediet (IK) en de Seed Capital-regeling worden daarom verlengd met 5 jaar. De fondsen waar Dutch Venture Initiative (DVI) in heeft geïnvesteerd kunnen nog door met investeringen in ondernemingen en voor de Groeifaciliteit (GF) wordt gewerkt aan een alternatief bij Invest-NL. Hieronder een toelichting van de vijf instrumenten:

Vroegefasefinanciering (VFF)

De VFF is een lening van de overheid om te kunnen testen of een idee van een startup kans van slagen heeft op de markt. Dit betreft de zogeheten proof of concept fase.

InnovatieKrediet

Het Innovatiekrediet is een krediet van de overheid voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Seed Capital-regeling

De Seed Capital-regeling helpt startups bij het verkrijgen van risicokapitaal bij investeringsfondsen.

Dutch Venture Initiative

DVI helpt scale-ups bij het verkrijgen van risicokapitaal bij venture capital fondsen.

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt met een overheidsgarantie aan risicokapitaalfinanciers ondernemers bij het aantrekken van risicodragend kapitaal voor o.a. groei-investeringen, export naar het buitenland en bedrijfsopvolging.