Voorbereiding bedrijven op Brexit zakt in

Nederlandse bedrijven zijn minder op de hoogte en minder voorbereid op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. Dit blijkt uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aan het onderzoek deden 400 Nederlandse bedrijven mee die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

In februari 2020 is de Brexit in een nieuwe fase beland. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten en onderhandelt momenteel met de EU over de nieuwe relatie. Gedurende de afgelopen drie jaar waren ongeveer vier op de vijf bedrijven (82%) die zakendoen met het VK redelijk tot zeer goed op de hoogte van Brexit. Maar dit aandeel is in 2020 gedaald tot ongeveer de helft (49%).

Bedrijven treffen ook minder voorbereidingen voor de Brexit. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder bedrijven die zich een beetje tot in zeer grote mate voorbereiden (gedaald van 76% naar 60%). Het aantal bedrijven dat goed is voorbereid, is nagenoeg gelijk gebleven (32% in 2019 naar 31% 2020).

Brexit en corona

Ondanks de coronacrisis blijven bedrijven de ernst van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk inzien. Ongeveer een derde van de bedrijven met een (in)directe relatie ziet Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk nog steeds als een probleem voor het bedrijf. Een kwart van de bedrijven met een directe relatie (25%) en een kleiner deel van de bedrijven met een indirecte relatie (17%) menen dat Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk vanwege de coronacrisis een klein probleem is geworden.

Verwachtingen

Ongeveer een derde van de bedrijven met een directe als indirecte zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk verwacht dat er dit jaar een verlenging van de overgangsregeling komt. Bijna een kwart van de bedrijven (23%) met een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk denkt dat er een zeer beperkt akkoord gesloten wordt en 14% denkt dat het niet lukt om afspraken te maken voor het einde van het jaar.

Aflopen overgangsperiode

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven geen verlenging te wensen. De EU en het Verenigd Koninkrijk hadden hiertoe gezamenlijk moeten besluiten voor 1 juli. Hiermee is nu zekerheid dat de overgangsperiode op 31 december zal aflopen. Er is binnen het terugtrekkingsakkoord geen mogelijkheid meer om tot verlenging over te gaan. Ondernemers hebben nog tot 31 december 2020 om zich voor te bereiden op de nieuwe relatie en situatie. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met toeleveranciers en afnemers, het zorgen voor een douanenummer (EORI) en het transport goed te regelen. Voor tips en meer informatie kunnen ondernemers terecht op www.brexitloket.nl. Hier kunnen zij de Brexit Impact Scan invullen om te kijken welke maatregelen zij nu al kunnen en moeten treffen.