Minister-president Rutte en minister Jetten naar Denemarken voor top over windenergie

Minister-president Rutte en minister Jetten voor Klimaat en Energie zijn woensdag 18 mei in Esbjerg in Denemarken aanwezig bij een top over windenergie op de Noordzee.

Tijdens deze top wordt door de ministers-presidenten en ministers voor klimaat en energie van Denemarken, Duitsland, België en Nederland, de voorzitter van de Europese Commissie, de Eurocommissaris voor Energie en bestuurders van energiebedrijven gesproken over het verhogen van de ambities ten aanzien van de winning van windenergie op de Noordzee. Daarbij worden twee verklaringen ondertekend – een door de ministers-presidenten en een door de ministers voor energie en klimaat - waarin de gezamenlijke visie voor windenergie op de Noordzee wordt vastgelegd.

De top begint met een paneldiscussie, waarna een bezoek wordt gebracht aan diverse onderdelen van de haven van Esbjerg.