Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd (PDF |1 pagina | 109 kB)