Beslisnota bij Kamerbrief over verloop openstelling SDE++ 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verloop openstelling SDE++ 2022 (PDF | 4 pagina's | 1,0 MB)