Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Sinds 1 juli 2016 is het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Nederland verplicht voor aanbestedingen boven én onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het gebruik van het UEA onder de Europese drempelwaarden is enkel verplicht, indien er uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen worden gesteld (artikel 1.19 van de Aanbestedingswet 2012). Het UEA vervangt de voorheen geldende Nederlandse Eigen verklaring. Het document heeft betrekking op overheidsopdrachten, concessieopdrachten en speciale-sectoropdrachten.

Versie 1 juni 2017.