Beantwoording Kamervragen over warmte uit kolencentrales

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de koppeling van kolencentrales aan warmtenetten.