Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Beantwoording Kamervragen over warmte uit kolencentrales

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de koppeling van kolencentrales aan warmtenetten.

De Rijksoverheid. Voor Nederland