Kamerbrief met overzicht methaanemissies door olie- en gasindustrie

Minister Kamp (EZ) informeert Tweede Kamer over het overzicht van methaanemissies door de olie- en gasindustrie.