Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Nederland minder nieuwe glasvezelverbindingen krijgt’

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Paternotte (D66) over het bericht dat ‘Nederland minder nieuwe glasvezelverbindingen krijgt’.