Kamerbrief over voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing in Nederland 2020

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020, zoals deze door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ingediend bij de Europese Commissie.

Kamerbrief over voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing in Nederland 2020 (PDF | 2 pagina's | 108 kB)