Kamerbrief besluit infrastructuur collectieve warmtevoorziening in publieke handen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het definitieve besluit voor de marktordening van collectieve warmte. De minister zal in het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening bepalen dat gemeenten alleen warmtebedrijven voor een nieuw warmtekavel kunnen aanwijzen waarbij de infrastructuur in handen is van publieke partijen of waarbij publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevende zeggenschap hebben over de infrastructuur.

Kamerbrief besluit infrastructuur collectieve warmtevoorziening in publieke handen (PDF | 10 pagina's | 584 kB)