Kamerbrief met verslag Milieuraad 17 juni 2024

Minister Harbers (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Milieuraad die op 17 juni 2024 in Luxemburg plaats vond. Ook sturen zij een kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Kamerbrief met verslag Milieuraad 17 juni 2024