Maatregelenpakket voor eventuele gevolgen van steenkoolwinning in Limburg

Tot en met 1974 werd in Limburg steenkool gewonnen. Deze steenkoolwinning heeft nu en in de toekomst mogelijk gevolgen voor de bodem. Dit komt door stijgend mijnwater en de aanwezigheid van historische en industriële schachten.

Onderzoek steenkoolwinning Limburg

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken zijn de gevolgen van de steenkoolwinning in Limburg onderzocht. Ook zijn de historische en industriële schachten in kaart gebracht. Uit het onderzoek komen de volgende conclusies:

  • geen directe risico's voor de veiligheid;
  • lichte bodemstijging door stijgend mijnwater in Kerkrade, Heerlen, Brunssum en Sittard-Geleen;
  • geen sprake of dreiging van grondwatervervuiling.

Gezamenlijk pakket van maatregelen

De betrokken gemeenten, de provincie Limburg, de Veiligheidsregio en de Rijksoverheid hebben een pakket van maatregelen gemaakt. De hoofdpunten van de maatregelen zijn:

  • 6 industriële schachten worden veilig gemaakt en gemonitord;
  • satellieten brengen bodemstijging in beeld;
  • 60 historische schachten worden opgespoord, gemonitord en indien nodig gesaneerd;
  • in een regionaal expertisecentrum krijgen bewoners antwoorden en advies;
  • monitoring eventuele grondwaterverontreiniging.