Analyse toekomst postmarkt

Deze analyse is bedoeld om het nieuwe kabinet de basis en het denkkader te bieden voor het maken van beleidskeuzes met betrekking tot de toekomst van de postmarkt.