3e deelbesluit Wob-verzoek over in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie

Besluit op een verzoek om informatie over de in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie van 1 januari 2013 tot 24 juni 2019. Dit laatste deelbesluit bevat de resterende 155 stukken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

3e deelbesluit Wob-verzoek over in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie (PDF | 18 pagina's | 3,9 MB)

Bijlage relevante artikelen uit de Woo (PDF | 3 pagina's | 244 kB)

Procesverloop en voorbereidingshandelingen (PDF | 1 pagina | 104 kB)

Lijst van documenten buiten reikwijdte (PDF | 1 pagina | 103 kB)

Lijst van documenten defensie gerelateerde exportoverleggen (PDF | 1 pagina | 59 kB)

Lijst met integraal geweigerde documenten (PDF | 1 pagina | 81 kB)

Lijst van documenten defensie gerelateerde projectbudgettering deel I (bijlagen) (PDF | 1 pagina | 107 kB

Lijst van documenten defensie gerelateerde projectbudgettering deel II (bijlagen) (PDF | 1 pagina | 116 kB)