EZ-verhalen

Het ministerie van EZ staat voor Economische Zaken.

Lees hier verhalen waarin medewerkers, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven vertellen over hoe ons ministerie werkt aan een duurzaam en ondernemend Nederland.

Voice-over:
Je geld, je tijd en je energie.
Je kunt het maar één keer besteden.
Je moet dus keuzes maken.
Ga je voor de korte of de lange termijn?
Ga je voor nieuw en innovatief?
Of doe je nog even met je oude spullen?
Ben je een bourgondisch type of ben je begaan met het milieu?
Sluit het een het ander uit of gaat het om het vinden van een balans?
Is het eigenlijk wel of-of?
Wij geloven dat het gaat om én-én.
Wij zijn het ministerie van Economische Zaken én Klimaat.
Wij helpen die twee werelden te verbinden.
Wij gaan 100% voor de economie van Nederland én 100% voor het klimaat.
Daarom stimuleren we duurzaam ondernemen en innovatie.
 We maken regels en afspraken, zodat duurzaamheid steeds beter loont.
En we ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven want de wereld van morgen wordt gebouwd door de ondernemers van nu.
We geloven in de enorme kansen van de mondiale digitalisering:
We helpen het Nederlandse bedrijfsleven om kansen te pakken.
Terwijl we óók investeren in veilig digitaal ondernemen.
En hoe spelen we in op wereldwijde technologische doorbraken?
Gaan we voor de economische kansen van een innovatieve technologie?
Of voor het oplossen van een maatschappelijk probleem?
Ook hier zal een gezonde economie vragen om én-én.
Economische dilemma’s hebben niet altijd een eenvoudig antwoord.
Balans vind je alleen als je keuzes maakt.
Soms harde.
We moeten ons blijven afvragen of we klaar zijn voor de toekomst…
Robot Nova:
Welkom bij het ministerie.
 …en wat de economie van morgen vandaag van ons vraagt.
Wat zeker is:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam én ondernemend Nederland.

Onze economie is de motor achter onze welvaart, ons welzijn en onze vooruitgang. De kennis, innovatiekracht en ondernemerszin die we met elkaar ontwikkelen kunnen bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van klimaatverandering, maar ze helpen ons ook om de kansen te pakken die de wereldwijde digitalisering en andere technologische doorbraken ons opleveren. En in de oplossingen die we vinden voor maatschappelijke uitdagingen schuilen weer economische kansen voor Nederland. Want de wereld van morgen wordt gebouwd door de ondernemers van vandaag. Daarom helpt het ministerie ondernemen duurzamer te maken, en zorgt het ervoor dat duurzaamheid steeds meer loont. Daarbij werken we samen met grote en kleine toekomstbouwers en houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belangen. Hoe lastig dat soms ook is, want balans vind je alleen als je toch keuzes maakt. Soms harde. De volgende vraag staat steeds centraal: Wat vraagt de economie van morgen vandaag van ons? Zo werkt het ministerie toe naar een duurzaam én ondernemend Nederland.