Varkenspest in Letland nu ook bij varkenshouderijen – maatregelen aangescherpt

Nadat op 16 november j.l. in Letland twee wilde zwijnen positief zijn getest op het klassieke varkenspest virus, is dit virus nu ook aangetroffen op drie varkenshouderijen in Letland. Op grond van EU-regelgeving heeft dit onmiddellijk geleid tot een vervoers- en verhandelverbod voor varkens in dit gebied.

Maatregelen aangescherpt

Vorige week is uit voorzorg per direct een dubbele reiniging en ontsmetting verplicht gesteld voor vrachtwagens die evenhoevigen hebben vervoerd vanuit of naar Letland. Deze verplichting is nu verder aangescherpt. Vrachtwagens die evenhoevigen vanuit Letland naar Nederland brengen en deze lossen op plaatsen die niet beschikken over een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, moeten na reiniging en ontsmetting ter plekke naar een erkende wasplaats worden vervoerd om daar nog eens te worden gereinigd en ontsmet.