11 gemeenten ontvangen in totaal € 22 miljoen om winkelgebied aan te pakken

11 gemeenten krijgen subsidie om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Dat is het resultaat van de eerste ronde van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Gemiddeld krijgt elke gemeente een bedrag van twee miljoen euro. Het beschikbare bedrag voor deze ronde van de regeling van € 22 miljoen is daarmee volledig toegekend.

Minister Micky Adriaansens: “Winkelstraten zijn belangrijk en veel gemeenten willen hun winkelgebieden verbeteren, dat laat dit resultaat wel zien. De detailhandel in de winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk. Lege panden en de verloedering van winkelgebieden zorgen voor een minder leefbare en onaantrekkelijke binnenstad. Ik ben blij dat we die ontwikkeling tegengaan door deze 11 gemeenten in totaal € 22 miljoen aan subsidie toe te kennen om hun winkelgebieden aan te pakken. Dit geld zorgt er voor dat er 76 verloederde of leegstaande winkelpanden en 4 kantoorpanden worden omgebouwd tot 850 woningen en 14 maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek.”

Goedgekeurde projectaanvragen

De elf gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen. In totaal vroegen zestien gemeenten financiële ondersteuning aan. Vijf projectaanvragen konden niet worden toegekend omdat deze op onderdelen niet voldoende aan de voorwaarden van de regeling voldeden. In een volgende ronde kunnen deze gemeenten, als ze dat willen, een verbeterd projectvoorstel indienen.

Aantrekkelijk maken gebieden

Tot en met 30 mei 2022 konden Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Door het gebied anders vorm te geven en de kwaliteit van panden en de openbare ruimte te verbeteren wordt de winkelervaring verbeterd. In de projecten die een bijdrage ontvangen is aandacht voor bijvoorbeeld looproutes, afwisseling van het winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling van het winkelgebied. Er is daarnaast veel aandacht voor het compacter en daarmee aantrekkelijker maken van het winkelgebied door het vervangen van vierkante meters winkeloppervlak door ander functies, zoals wonen en openbaar groen. Naast de inzet van gemeenten hebben private investeerders een belangrijk aandeel in de realisatie van de projecten.

Programma Impulsaanpak Winkelgebieden

Dit najaar kunnen gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen zich inschrijven voor de Impulskamers Winkelgebieden. Zij kunnen dan hun projectplan voorleggen aan onafhankelijke experts. De tweede ronde van de regeling is open van 14 november tot en met 5 december. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO beoordeelt of de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden van de regeling. Een Adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ranking op. Het totale budget voor deze regeling is € 100 miljoen en wordt verdeeld over 4 indieningsperioden.

Meer informatie

Meer informatie over de Impulsaanpak winkelgebieden is te vinden op RVO.nl. Hier vindt u ook een overzicht met een korte omschrijving van de gehonoreerde projectaanvragen.