Consultatie Vereenvoudiging Belastingwetgeving

Het kabinet streeft naar een eenvoudiger stelsel van belastingen en toeslagen, dat ook de werkgelegenheid en economische groei bevordert. Ook voor het Belastingplan 2017 blijft vereenvoudiging een belangrijk speerpunt. Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financiën een aantal organisaties gevraagd naar oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk. Deze ideeën kunnen hopelijk leiden tot praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Denk aan duidelijke regels, minder regels, minder administratieve rompslomp en betere uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid door de Belastingdienst.

Met dit initiatief wil het ministerie kennis en ervaringen uit de praktijk in een vroeg stadium van het wetgevingsproces benutten. Het ministerie is erg blij met de getoonde betrokkenheid vanuit de praktijk. Het hoopt dat deze inbreng leidt tot vernieuwende voorstellen die kunnen rekenen op breed draagvlak.

Voordat het zover is moet er nog veel werk verzet worden. Zo zijn er natuurlijk veel complexe randvoorwaarden waar voorstellen aan moeten voldoen. Zo moeten voorstellen budgetneutraal zijn, maar ook uitvoerbaar voor burgers, bedrijven en Belastingdienst. Verder moeten ze juridische haalbaar zijn en moet het ministerie rekening houden met Europese regelgeving. Dat betekent dat het ministerie niet op voorhand kan toezeggen dat het alle voorstellen al op korte termijn zal onderzoeken en overwegen.

Ontvangen reacties

Hieronder vindt u 2 documenten waarin alle voorstellen staan die het ministerie heeft ontvangen. Het ministerie streeft ernaar zo snel mogelijk te reageren op alle voorstellen.