Beslisnota bij Wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.