Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Griekenland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Griekenland