Omzetbelasting. Toelichting Tabel I

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB 2010/2147M (omzetbelasting. Toelichting Tabel I). Er is een aantal tekstuele wijzigingen en inhoudelijke aanwijzingen opgenomen.