Bijlage 2 Brief DNB

Bijlage bij vervolgnota waarin minister De Jager de Tweede en Eerste Kamer informeert over het nader onderzoek naar het beperken van risicovol bankieren. Tevens wordt in de brief een overzicht gegeven over de kapitaalseisen voor banken die in Nederland gelden.