Jaarverslag 2020 Kiesgroepprogramma ministerie van Financiën

Verslag van de activiteiten van het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën in 2020. Het Kiesgroepprogramma draait om technische samenwerking met de zogenaamde kiesgroeplanden. Dit zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development.

Jaarverslag 2020 Kiesgroepprogramma ministerie van Financiën (PDF | 26 pagina's | 2,5 MB)