Exitbeleid financiële deelnemingen

Minister De Jager van Financiën schrijft de Tweede Kamer dat hij er naar streeft de overheidsbelangen in de financiële sector binnen vijf jaar substantieel terug te brengen.