Verslag Eurogroep 20 februari 2012

Minister De Jager (fin) informeert de Tweede Kamer over de tijdslijn ten aanzien van de definitieve besluitvorming over het pakket voor Griekenland en over de onderdelen van het pakket. Verder gaat de brief in op het beslag op het Nederlandse garantieplafond en de implicaties voor de Nederlandse begroting.