Kamerbrief over uitkomsten consultatie accountancy en kabinetsstandpunt voorstellen Europese Commissie

Minister De Jager van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de consultatie van de Europese voorstellen over accountancy en de nadere invulling van het kabinetsstandpunt over deze voorstellen. De Eerste Kamer ontvangt een afschrift van de stukken.