Kamerbrief met kabinetsreactie Ons Geld

Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede kamer de reactie van het kabinet op het burgerinitiatief Ons Geld. Dit initiatief stelt onder meer voor om geldschepping in publieke handen te brengen. In de reactie gaat Dijsselbloem in op de voor- en nadelen hiervan.