Kamerbrief over beleidslijn openbaarmaking rapporten Auditdienst Rijk (ADR) met overzicht rapporten per ministerie

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft namens het kabinet aan de Kamer dat voor het openbaar maken van de rapporten van de ADR is aangesloten bij de regels voor de rijksinspecties en bij het uitgangspunt ‘openbaar tenzij’ uit het Actieplan Open Overheid. Elk half jaar publiceert de minister van Financiën een lijst titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) heeft uitgebracht. Vanaf 1 juli 2016 publiceren de bewindspersonen voor wie de ADR een rapport heeft geschreven, het definitieve rapport op de departementale pagina van de website van de rijksoverheid.

Bijlagen