Kamerbrief 1e Voortgangsrapportage DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken implementatiejaar DBA