Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Eerste Kamer inzake de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer