Antwoorden Kamervragen n.a.v. Zembla

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de antwoorden op de Kamervragen n.a.v. Zembla naar de Tweede Kamer. De antwoorden hebben betrekking op de informatiebeveiliging van het Belastingdienst onderdeel Data & Analytics (D&A), de aanbesteding van de ondersteuning van D&A, de onderbouwing van de verwachte belastingopbrengsten als gevolg van de inzet van D&A en de cultuur en managementstijl in de organisatie.