Bijlage over beveiliging

De staatssecretaris stuurt de antwoorden op de Kamervragen n.a.v. Zembla naar de Tweede Kamer. De antwoorden hebben betrekking op de informatiebeveiliging van het Belastingdienst onderdeel Data & Analytics (D&A), de aanbesteding van de ondersteuning van D&A, de onderbouwing van de verwachte belastingopbrengsten als gevolg van de inzet van D&A en de cultuur en managementstijl in de organisatie.