Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen.