Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars.