Beantwoording Kamervragen over incassofraude bij banken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op Kamervragen over incassofraude bij banken.