Kamerbrief uitvoering motie compensatieregeling Bbz (leenbijstand)

Oplossingsrichtingen voor ondernemers die te maken kregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van de omzetting van een Bbz-lening in een gift.