Beantwoording Kamervragen inzake Miljoenennota, Begroting IX en Macro Economische Verkenningen

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën, antwoorden op Kamervragen inzake de Miljoenennota 2019 (inclusief bijlagen), over de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA), ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen. Daarnaast treft u de antwoorden aan op de Kamervragen omtrent de Macro Economische Verkenning 2019 en een reactie op de begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer.