Kamervragen over financiële problemen door scheidingen en hypotheken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op Kamervragen over financiële problemen door scheidingen en hypotheken.