Bijlage 1. Planningsoverzicht maatregelen aanpak belastingontwijking en -ontduiking

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een Kamerbrief over de monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking en een planningsoverzicht met alle maatregelen om belastingontwijking en –ontduiking aan te pakken.