Schriftelijke beantwoording WGO I – pakket Belastingplan 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019