Bijlage 1. Schriftelijk overleg autogerelateerde belastingen

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg over autogerelateerde belastingen.