Bijlage Beantwoording Kamervragen over Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP).