Beantwoording Kamervragen over het discrimineren door banken van klanten met een spaarhypotheek

De minister van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, antwoorden op Kamervragen over het discrimineren door banken van klanten met een spaarhypotheek ingezonden op 12 februari 2019.