Bijlage 3. Besluit internationaal vooroverleg

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op het voorgenomen beleidsbesluit voor rulings met een internationaal karakter en geeft op onderdelen nadere toelichting. Tevens worden er voorbeelden meegestuurd.