Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

Eerste voortgangsrapportage Belastingdienst op het jaarplan 2019. Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang van de doelstellingen in het Jaarplan voor de eerste vier maanden van 2019.