Kamerbrief rapport ADR bij de eerste voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste Kamer het onderzoek dat de ADR heeft gedaan naar de onderbouwing van de eerste voortgangsrapportage over het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst.