Kamerbrief over uitspraak rechtbank Rotterdam inzake kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst/Toeslagen gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over kinderopvangtoeslag. Voor de Belastingdienst is het onduidelijk wat precies onder het volledige dossier van het onderzoek moet worden verstaan en of alle gegevens mogen worden verstrekt. Het dossier bevat bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens van andere ouders. De Belastingdienst gaat niet in beroep tegen de andere delen van de uitspraak van de rechtbank, zoals (het voorschot op) de schadevergoeding.